23 03 12 00 Teamviewer

KDR | en del av bransjenormen

«CTRL – kasse- og betalingsløsninger» er en leverandør-, teknologi- og tjenestenøytral bransjenorm, etablert av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Normen stiller krav til leverandører og utviklere av betalingsløsninger. 

KDR er en av få aktører på markedet som støtter denne bransjenormen og som har vært delaktig i oppbyggingen av den nye kassaloven over flere år.

 

Bransjenorm for kasse- og betalingsløsninger – CTRL