23 03 12 00 Teamviewer

 

Personvernerklæring | levert av KDR

 

Denne personvernerklæringen gjelder for KDR AS og forklarer hvorfor og hva KDR samler av informasjon med hensyn til ditt personvern. Personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på ift hva vi samler av informasjon fra vårt nettsted og hvordan denne informasjonen videre behandles. 

 

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde og for å registrere alle aktiviteter og dialog. Behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere der alle ansatte i KDR AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kolleger og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

 

Hva brukes opplysningene til?

 • For å levere og forbedre våre tjenester
 • For å tilpasse landingssider ift annonser fra nett.
 • For å se besøksstatistikk og endringer i mønster i samhandling med kampanjer, annonsering og nyhetsbrev.
 • For å skape en dialog mellom deg og KDR kreves det at enkelte opplysninger lagres.

 

Informasjon fra kdr.no (via Google analytics)

Fra vårt nettsted registrerer vi følgende om ditt besøk:

 • din enhet – hva slags plattform du bruker (mobil, tablet, PC)
 • operativsystem
 • nettleser
 • hvor lenge du har vært på nettsiden
 • hvor mange undersider du har besøkt
 • om du har klikket deg videre til linker, dokumenter eller kontaktskjema

 

Bruk av kontaktskjema på kdr.no.

Når det opprettes en kontakt fra våre nettsider, blir informasjonen sendt til salg@kdr.no. Forespørsler som mottas via vår nettside vil bli besvart per epost eller telefon. Du vil bli lagret i KDRs systemer om det forespørres om tilbud eller direkte salg.

 

Vårt CRM system – Superoffice

KDR er leverandør av B2B salg som gjør at vi må registrere følgende informasjon ved utsendelse av tilbud:

 • Firmaopplysninger
 • For – og etternavn
 • Telefonnummer
 • Epost

 

Nyhetsbrev – Mailchimp

KDR sender ut informasjon til kunde og prospektlister vedrørende våre produkter og tjenester. Andre bransjenyheter er også en del av våre nyheter, men dette skal alltid være relevant ift hva KDR leverer.

 

Behandlingsgrunnlag

Gyldige behandlingsgrunnlag:

KDR innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. KDR innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva KDR har oppgitt. Dersom KDR er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil KDR innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

 

Oppbevaring

KDR lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Hvis det ikke gis samtykke til å bli lagret i Superoffice vil dine personopplysninger slettes. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med KDR sine datalagringsprodukt.

 

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

Rett til å kreve innsyn:

Du har krav på å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av og hvilke opplysninger om deg vi behandler.

 

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at KDR AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at KDR sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

 

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at KDR overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

 

Kontaktinformasjon vedrørende innsyn:

KDR AS kan kontaktes på følgende måte.

 • Telefon: + 47 23 03 12 00   ●   E-postadresse: support@kdr.no   ●   Adresse: Brynshøgda 9, 0667 Oslo

 

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse:

Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.