23 03 12 00
23 03 12 00

Nytt regelverk for kassasystemer

iktlogo

Erklæring: Nytt regelverk for kassasystemer

Regjeringen foreslår at det i nytt regelverk for kassasystemer stilles krav til kassasystemers oppbygging og funksjonalitet. Reglene medfører at leverandører av kassasystemer etter 1.Januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de krav som er stilt i regelverket. For å legge til rette for en utfasing av eksisterende systemer skal alle kassasystemer følge de nye kravene fra 1. Januar 2019, ved oppdatering og registrering eller ombytte. IKT-Norge organiserer store deler av markedet knyttet til kasse- og butikkdata i et eget forum. Disse selskapene forplikter seg til å ha en langsiktighet i forhold til kundene sine når de forelagte endringene nå treffer våre kunder.

KDR AS (GOLD) er blant medlemmene i Norsk Forum for Kasse- og Butikkdata og har hatt et tett samarbeid med IKT-Norge og Skattedirektoratet i prosessen frem mot nytt regelverk for kassasystemer.

 
Les fullversjon av erklæringen www.ikt-norge.no

 

Ønsker du å motta siste nytt fra oss?
kdr_logo_hvit_trans
Vi sender kun ut informasjon om våre løsninger og nyheter knyttet til alt vi leverer av produkter og tjenester